Har du styr på sømærkerne?

I forhold til sømærker kan du sammenligne bøjer på havet med skiltene på vejene. Af denne grund af det essentielt at have styr på disse, da det netop er dem, der viser, hvor det er sikkert at sejle – og hvor det ikke er. Disse afmærkninger findes i form af bøjer, der er flydende, og fyr, der står fast.

I Danmark benyttes et såkaldt IALA-system, hvilket er fælles for lande i Europa, mange lande i Asien og næsten alle lande i Afrika, der tilhører IALA region A og bruger system A, hvor Nord- og Sydamerika, Japan, Korea og Fillippinerne tilhører region B og benytter IALA-system B.

Forskellen på afmærkningerne i regionerne er den røde og grønne sideafmærkning, hvor der i region A holdes rød afmærkning om bagbord og grøn afmærkning om styrbord, hvis du er for indgående i et farvand. I system B byttes der om på farverne.

Hvis man tager udgangspunkt i et søkort, skal du passere de grønne sideafmærkninger, så de befinder sig til styrbord for dig, når du sejler i indgående retning, hvor de røde sideafmærkninger skal passeres, så de er til bagbord.

Andre forskellige mærker

  • Styrbords sideafmærkninger
  • Bagbords sideafmærkninger
  • Kompasafmærkning

Styrbordssideafmærkninger er kendetegnet ved at være trekantet eller kegleformet med et grønt refleksbånd, hvor bagbordssideafmærkninger er kendetegnet ved at være firkantede eller cylinderformede.

Kompasafmærkninger kan enten ligge nord, øst, syd eller vest for forhindringen. De er kendetegnet ved at have to sorte kegler som topbetegnelse.